Novice

Podobno različne 2012

PODOBNO RAZLIČNEPlesni projekt za mlade

premiera sobota, 12.5. 2012 ob 20.00

Plesni forum Celje

Koreografija: Goga Stefanovič-Erjavec
Glasba: različni avtorji
Ples, kostumi in soustvarjanje: Ana Cvelfar, Lia Hofman, Pia Jakop, Tamara Macuh, Ana Krašovic, Eva Plevnik, Ina Trefalt, Kaja Vajdetič, Taja Žibret in Pia Žižek

V obdobju odraščanja se vse izrazito spreminja. Um, telo, značaj, medsebojni odnosi, dojemanje sebe in drugih, obnašanje… obveznosti so vedno večje breme. Vsak se na spremembe odziva drugače in na svoj način. Različni značaji prihajajo vedno bolj do izraza. Eni se še bolj zapirajo vase, drugi se vedno bolj odpirajo. Eni se izpostavljajo in prevzemajo vlogo vodje v skupini, drugi se podrejajo. Eni radi manipulirajo, drugi se izmikajo…Skratka, deset nastopajočih plesalk pleše odsev samih sebe, svojih medsebojnih odnosov, svojih stisk, skrivnosti… Zgodba je vsakdanja in se začne v garderobi, pred začetkom treninga…