Novice

VPIS 2019/2020

PLESNI FORUM CELJE
VPIS novih članov 2019/2020
44.sezona  

VABLJENI V SVET PLESA !!!
 
Plesni forum Celje tudi v letošnji, že 44.sezoni, ponuja programe za vse generacije!
Plešemo, treniramo, ustvarjamo, sodelujemo, nastopamo, tekmujemo, potujemo, se povezujemo in se imamo lepo.
Zavedamo se, da nas plesna umetnost bogati, plemeniti ter nam daje dragocene izkušnje za življenje.
Vabimo vas, da se pridružite naši veliki plesni družini in da z nami poletite v svet domišljije in plesa!
 
 
PLES ZA OTROKE
 
Sodobni plesspodbuja otrokovo lastno  izražanje skozi plesni gib v prostoru in času.
S tem otrok razvijacelostno osebnost, krepi lastno ozaveščenost in integracijo  telesa, čustev in uma. To pomeni, da je otrok bolj v stiku z lastnimi potrebami in jih lažje prepozna.
Ples otroci namreč doživljajo celostno, gibanje pa je njihova naravna potreba. Ob uprizarjanju zgodb s plesom se sproščajo in čustveno bogatijo, plesna dejavnost pa predstavlja tudi spodbudo njihovi domišljiji.
Sodobni izrazni ples je zelo priporočljiv predvsem za otroke, ker upošteva stopnjo njihovega razvoja tako gibalnega kot čustvenega in intelektualnega.
 Z izraznim plesom spodbujamo razvoj otrokovih motoričnih sposobnosti, krepimo domišljijo in ustvarjalnost otrok ter razvijamo estetski čut skozi spoznavanje  glasbe.
 
ZAKAJ  PLESATI?
Ples je vsestransko koristen  in pozitivno vpliva na:
-zdravje
-počutje
-razvoj motoričnih sposobnosti
-osebnostno rast
- ustvarjalnost
- samozavest
- uspešnost pri učenju
- krepi socialne odnose
- estetski čut
- lepo vedenje
 
- in še in še…
 
Plesna umetnost ni povezana samo s telesom. Plesalec mora ritem, glasbo in ples začutiti, se vživeti v zgodbo in poglobiti v svoj domišljijski svet, kar spodbudi njegovo miselno, verbalno in gibalno ustvarjalnost .
Poleg tega nas ples uči discipline, socializacije, prilagajanja, odgovornosti, vztrajnosti, daje nam samozavest in nam pomaga pri osebnostnem razvoju.
 
V Plesnem forumu Celje se zavedamo, da  nas ples bogati in nam daje dragocene izkušnje za življenje.
 
Zato vas vabimo , da poletite z nami na krilih domišljije in plesa!

VPISI IN INFORMACIJE: Plesni forum Celje, Trubarjeva 1a
 
 E- mail : plesniforum.goga@gmail.com
Info:  031 674 751
VABLJENI V SVET PLESA !!!