Novice

VPIS 2021/22

Plesni forum Celje ni običajna plesna šola, ki te uči samo korakov. Otrokom in mladini nudi okolje za razvoj ter za razcvet, spodbuja ustvarjalno različnost, razvija lastni osebni izraz posameznika in krepi sposobnost dojemanja sebe v odnosu do okolja.
 
Čustveno bogati in sprošča, intelektualno bistri,  da z notranjim doživljanjem ustvarjanja plesalci lažje povezujejo v celoto um, telo, čustva in duha, kar pomeni izjemno oporo v obdobju odraščanja mladih plesalcev ».
 
V PFC deluje več skupin, ki vključujejo otroke od predšolske vzgoje pa vse tja do srednješolcev pa tudi odraslih, ki spoznavajo široko področje sodobnega plesa in plesnega ustvarjanja.
 
Z  otrokom se ukvarjajo kot osebnostjo in ne kot z materialom, ki bi ponavljal naučene gibalne vzorce.
Skozi številne koreografije, nastope in plesne predstave se mladi plesalci PFC umetniško oblikujejo  ter dobivajo dragocene izkušnje za življenje.
 
PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO:
PREDŠOLSKI OTROCI – skupine: MURENČKI (3-4 leta), ČEBELICE (4- 5 let), METULJČKI (5-6 let)
OŠ I. in II. TRIADA :     - skupine: SOVICE (6-7 let), PACKA (8-10 let) , PIKA (10-11 let)
OŠ III.TRIADA in SŠ:     - skupine FRKA  (11-12 let), FORUM B ( 13-14 let), FORUM A (15- 19 let)  
 
PROGRAM ZA ODRASLE:
 
SODOBNI PLES ZA ODRASLE  ( vodstvo: prof. Sava Malenšek ): vsako sredo od 19.30-21.00
JOGA-PILATES (vodstvo: Goga Stefanovič-Erjavec): vsak ponedeljek od 18.30-19.30