Novice

KORPUS - KOREOGRAFSKA  PLATFORMA  PLESNIH  USTVARJALCEV

V želji, da na poseben, inovativen in  ustvarjalen plesni način obeležimo Svetovni dan plesa, 29. april, smo v Plesnem forumu Celje leta 2008 ustanovili plesno platformo koreografov mlajše generacije, ki smo jo poimenovali KORPUS ali Koreografska Platforma Ustvarjalcev plesa.

Vsako leto je interes mladih avtorjev za sodelovanje na platformi vedno večji, zato iz leta v leto KORPUS postaja  vedno bolj obsežen in prerašča v  pravi festival plesa.

Razen celovečernih plesnih projektov avtorjev mlajše generacije in plesnih miniatur, ki se predstavijo v samostojnem večeru, v zadnjih letih  v sodelovanju z zavodom Federacija organiziramo tudi plesne delavnice.

Projekt temelji na plesu in gibanju kot glavnem mediju sporazumevanja. Cilj je spodbuditi odprt in ustvarjalen odnos med plesalci različnih generacij. Ni vodje. Vsi so enakopravni in s e v proces vključujejo aktivno s svojimi idejami.

Raznolikost generacij, pogledov, pristopov, metod, oblik in interpretacij , kot zlitje umetniškega ustvarjanja je temelj, na katerem gradi Korpus.

KORPUS je inovativen, vsakič drugačen, saj so tudi avtorji v svoji ustvarjalni poetiki in načinu dela različni. Ravno to je največja prednost Korpusa, ki ne postavlja nobenih omejitev.

Primaren je avtorski pristop, izvirnost, raziskovalnost in aktualnost.