Novice

PLESNO IZOBRAŽEVANJE:

- za otroke:
 • Plesni vrtec
 • Plesna ustvrajalnica
 • Sodobni ples za otroke
 • ustvarjalne delavnice, predstave...
Skupine: MURENČKI 3-4 leta; ČEBELICE 4-5 let; METULJČKI 5-6 let; SOVICE 6-7 let; PACKE 7-8; PIKE 8-10 let); FRKE 10-12 let

NAMEN: sodobno-plesnega šolanja je izobraževati širšo populacijo otrok v smeri ustvarjalnega načina gibalnega izražanja in nadarjene posameznike usmerjati v umetniški ples.

Področje sodobnega plesa se ukvarja z otrokom kot osebnostjo, ne kot z materialom, ki naj ponavlja naučene gibalne vzorce brez lastnega odnosa.

Otrok s plesom razvija psihomotorične sposobnosti, bogati sposobnost zaznavanja in dojemanja okolja, pojmov, odnosov, se čustveno bogati in sprošča, intelektualno bistri in se samopotrjuje.

Vse skupine redno predstavijo svoje pridobljeno znanje na PLESNIH PRODUKCIJAH (NA KRILIH PLESA – ob zaključku sezone in PLESNI VLAK - novoletna produkcija).

- za mladino:
 • Sodobni ples I. in II.
 • Ustvarjalne delavnice
 • Plesno gledališče
 • Projekti

Skupine: FORUM A, FORUM B, FORUM C

S selekcijo najboljših plesalcev redno ustvarjamo nove plesne projekte, s katerimi se predstavljamo občinstvu po Sloveniji in v tujini.

NAMEN: mladi generaciji približati in z redno vadbo omogočiti spoznavanje principov sodobnega plesa s kombinacijami vaj, s katerimi jih naučimo pravilno izvedbo položajev in gibov, ki jim pomagajo obvladovati telo.

Nadgradnja je usvarjalni gib, ki povezuje gibanje z notranjim doživljanjem ter čustvovanjem.
Mladim plesalcem pomaga k integraciji uma, telesa, čustev in duha ter jim daje veliko oporo v obdobju odraščanja. Ples sooblikuje njihovo osebnost ter jim daje dragocene izkušnje za življenje.

- za odrasle:
 • Sodobni ples za odrasle
 • Joga-pilates
 • Obrazna joga (Faceforce Joga)

NAMEN: psiho-fizična sprostitev, izboljšanje počutja, krepitev telesa, povečanje gibljivosti, samozavedanje, sožitje samim s seboj. Programe izvajamo glede na zanimanje udeležencev.

PLESNA PRODUKCIJA:

v vseh teh letih smo ustvarili več kot 60 plesno-gledaliških projektov , s katerimi smo navduševali občinstvo po Sloveniji in v tujini ter za svoje delo prejeli pomembne občinske, republiške in mednarodne nagrade in priznanja.

FESTIVALI , GOSTOVANJA:

samo v zadnjih letih smo gostovali na pomembnih festivalih plesa v Sloveniji , Hrvaški, Nemčiji, Franciji, Irski, Indiji in kar dva krat na Kitajskem, kjer smo doživeli izjemen sprejem občinstva in strokovnjakov.

KONCERTI, PRIREDITVE:

s pridobitvijo dvorane, ki smo jo v zadnjem desetletju uredili in opremili kot manjše, a prijetno gledališče v centru mesta,smo doslej uprizorili številne odmevne plesne in gledališke predstave, organizirali številne koncerte vrhunskih izvajalcev ter postali osrčje kvalitetnega kulturnega dogajanja v Celju.